E_WARNING: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/www-root/data/www/lovekopaonik.com/scms/core/pages/pages_class.php on line 108
Love Kopaonik - Flora i fauna E_WARNING: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/www-root/data/www/lovekopaonik.com/scms/core/pages/pages_class.php on line 108
E_WARNING: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/www-root/data/www/lovekopaonik.com/scms/core/pages/pages_class.php on line 108
E_WARNING: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/www-root/data/www/lovekopaonik.com/scms/core/pages/pages_class.php on line 108
E_WARNING: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/www-root/data/www/lovekopaonik.com/scms/core/pages/pages_class.php on line 108

Flora i fauna

Flora i fauna

 

Flora Kopaonika sadrži preko 1500 biljnih vrsta. Ovaj prostor predstavlja jedan od najznačajnijih centara biološke raznovrsnosti i endemizma Balkana, jer u Nacionalnom parku živi 91 endemična i 82 subendemične biljne vrste. Planinu Kopaonik naročito atraktivnom čini prepoznatljiv pejzaž sa gustim četinarskim šumama (smrča i jela) na višim delovima i mešovitim bukovim i hrastovim šumama u nižim delovima, kao i velike površine sa izuzetno vrednim i očuvanim ekosistemima. Na Kopaoniku se nalazi veliki broj vrsta šumskih plodova, šumskog cveća i lekovitog bilja. Retka endemska (zakonom zaštićena) biljka, runolist, može se videti na ovoj planini. Svet gljiva zastupljen je sa 219 vrsta, jestivih ali i otrovnih, od kojih su neke retke ili su po prvi put pronađene upravo na Kopaoniku.

Na najvišim staništima Kopaonika žive mnogobrojne životinjske vrste, a najznačajnije su: sivi soko, zlatni orao, sova, divlja mačka i jelen, planinska ševa, krstokljun, živorodni gušter i druge životinjske vrste. Fauna sisara obuhvata 40 vrsta. Kopaonik je jedini poznati lokalitet na kome je nađena endemična i reliktna vrsta dnevnog leptira Colias balcanica Rebel i sa 138 vrsta dnevnih leptira Kopaonik spada među najbogatije planine Balkanskog polustrva sa  ovom grupom insekata. Vode NP ,,Kopaonik“ pripadaju salmonidnom, pastrmskom regionu i odlikuju se samo ribljim naseljima autohtone vrste potočne pastrmke. Od 19. veka do danas, na području Kopaonika je zabeleženo oko 180 vrsta ptica. Kopaonik je još 1997. godine uvršten u spisak međunarodno značajnih područja za ptice (IBA).

Lokacija

Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji, dužine 82,7 km (od 42º43'36" do 43º28'01" severne geografske širine) i širine 63,5 km (od 20º37'09" do 21º24'02" istočne geografske dužine). Prostire se između reka Ibra i Sitnice na zapadu i Laba na jugoistoku. Pruža se razgranatim grebenom pravcem od podbrđa iznad Kosovske Mitrovice na severozapadu, preko niza vrhova viših od 1600 metara, do najvišeg dela masiva, Ravnog Kopaonika, oko koga se dižu Suvo Rudište sa Pančićevim vrhom (2017 m), Karaman (1934 m) i Gobelja (1834 m).