Bele stene

Rezervat obuhvata žljeb Bele Stene kao i šume koje se spuštaju sve do ,,Metođa" i ,,Jelaka" i zauzima površinu od 76,21 ha.

 

Osnovne vrednosti ovog rezervata jesu biljne zajednice livada, kamenjara, stena, šuma, subalpijskih žbunastih, visokih zeleni.

 

 

Lokacija

Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji, dužine 82,7 km (od 42º43'36" do 43º28'01" severne geografske širine) i širine 63,5 km (od 20º37'09" do 21º24'02" istočne geografske dužine). Prostire se između reka Ibra i Sitnice na zapadu i Laba na jugoistoku. Pruža se razgranatim grebenom pravcem od podbrđa iznad Kosovske Mitrovice na severozapadu, preko niza vrhova viših od 1600 metara, do najvišeg dela masiva, Ravnog Kopaonika, oko koga se dižu Suvo Rudište sa Pančićevim vrhom (2017 m), Karaman (1934 m) i Gobelja (1834 m).