Duboka

Rezervat se nalazi na levoj dolinskoj strani reke Duboke, penjući se od rečnog korita, od 1020 do 1780 metara nadmorske visine. Obuhvata površinu od 97,33 ha.

 

Osnovne vrednosti ovog rezervata jesu reliktne zajednice bukve sa šašikom i bukve sa crnim grabom, jedine na Kopaoniku, kao i reliktna zajednica planinskog javora sa subalpijskom bukvom. Fauna ptica zastupljena je vrstama: osičar, sova utina, šumski zvižduk.

Lokacija

Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji, dužine 82,7 km (od 42º43'36" do 43º28'01" severne geografske širine) i širine 63,5 km (od 20º37'09" do 21º24'02" istočne geografske dužine). Prostire se između reka Ibra i Sitnice na zapadu i Laba na jugoistoku. Pruža se razgranatim grebenom pravcem od podbrđa iznad Kosovske Mitrovice na severozapadu, preko niza vrhova viših od 1600 metara, do najvišeg dela masiva, Ravnog Kopaonika, oko koga se dižu Suvo Rudište sa Pančićevim vrhom (2017 m), Karaman (1934 m) i Gobelja (1834 m).