Kozje stene

Prirodni rezervat Kozje stene se nalazi na zapadnom delu planine Kopaonik, na levoj strani klisure Samokovske reke iznad koje se uzdižu vrlo atraktivne stene po kojima je rezervat i dobio naziv. Obuhvata površinu od 431,98 ha kojom je obuhvaćena klisura, čitav greben Kozje stene, vis Kukavica i istočne padine brda Jadovnik. U okviru površine ovog rezervata izdvaja se nekoliko specifičnih celina. Kanjonski deo karakteriše endemična i reliktna flora (smrča, jela, vres i kopaonička ljubičica) kao i raznovrsna i vrlo brojna fauna (sivi soko, orao zmijar, osičar, balkanska ušata ševa).

Lokacija

Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji, dužine 82,7 km (od 42º43'36" do 43º28'01" severne geografske širine) i širine 63,5 km (od 20º37'09" do 21º24'02" istočne geografske dužine). Prostire se između reka Ibra i Sitnice na zapadu i Laba na jugoistoku. Pruža se razgranatim grebenom pravcem od podbrđa iznad Kosovske Mitrovice na severozapadu, preko niza vrhova viših od 1600 metara, do najvišeg dela masiva, Ravnog Kopaonika, oko koga se dižu Suvo Rudište sa Pančićevim vrhom (2017 m), Karaman (1934 m) i Gobelja (1834 m).