Samokovka reka

Rezervat se nalazi na levoj dolinskoj strani Samokovske reke, između rečnog korita i grebena Visoki deo. Obuhvata površinu od 66,66 ha. Interesantan je podatak po kome je ova reka dobila ime još u doba Rimljana koji su ovde kopali rudu. Sama reka je, zahvaljujući strmom padu, dosta brza i jaka, tako da je kod kopanja rude ova voda sama izdvajala zlato i gvožđe iz rude a potom svojom snagom pri obradi metala sama i kovala. 

Lokacija

Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji, dužine 82,7 km (od 42º43'36" do 43º28'01" severne geografske širine) i širine 63,5 km (od 20º37'09" do 21º24'02" istočne geografske dužine). Prostire se između reka Ibra i Sitnice na zapadu i Laba na jugoistoku. Pruža se razgranatim grebenom pravcem od podbrđa iznad Kosovske Mitrovice na severozapadu, preko niza vrhova viših od 1600 metara, do najvišeg dela masiva, Ravnog Kopaonika, oko koga se dižu Suvo Rudište sa Pančićevim vrhom (2017 m), Karaman (1934 m) i Gobelja (1834 m).