Vučak

Prirodni rezervat Vučak se nalazi u severozapadnom delu parka, u predelu banjskog Kopaonika, na jugozapadnoj strani vrha Vučak. Obuhvata površinu od 62,02 ha.

 

Osnovnu vrednost predstavlja šumska zajednica smrče i jele koja je naročito interesantna jer jela daje određeni indikatorski značaj a smrča raste iznad svog visinskog pojasa (1550-1750 m). Koncept zaštite odnosi se na očuvanje zajednice u celini.

 

Lokacija

Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji, dužine 82,7 km (od 42º43'36" do 43º28'01" severne geografske širine) i širine 63,5 km (od 20º37'09" do 21º24'02" istočne geografske dužine). Prostire se između reka Ibra i Sitnice na zapadu i Laba na jugoistoku. Pruža se razgranatim grebenom pravcem od podbrđa iznad Kosovske Mitrovice na severozapadu, preko niza vrhova viših od 1600 metara, do najvišeg dela masiva, Ravnog Kopaonika, oko koga se dižu Suvo Rudište sa Pančićevim vrhom (2017 m), Karaman (1934 m) i Gobelja (1834 m).